Συνεργατικές λύσεις για ένα βιώσιμο Σύστημα Υγείας

Στρογγυλή τράπεζα στο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2023 Στο πλαίσιο του διαλόγου για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος υγείας κατά τις εργασίες του Πανελληνίου Συνεδρίου για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2023, ο κ. Ηλίας Κυριόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, Τμήμα Πολιτικής Υγείας, London School of […]

Ελληνική Μελέτη της PHSSR στο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2022

Διαμορφώνοντας τα συστήματα υγείας του μέλλοντος: παρουσίαση της ελληνικής μελέτης Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2022 Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Πανελληνίου Συνεδρίου για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας, την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022 στην ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας και στη συνεδρία με τίτλο «Διαμορφώνοντας τα συστήματα υγείας […]