Ελληνική Μελέτη της PHSSR στο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2022

Διαμορφώνοντας τα συστήματα υγείας του μέλλοντος: παρουσίαση της ελληνικής μελέτης

Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2022

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Πανελληνίου Συνεδρίου για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας, την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022 στην ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας και στη συνεδρία με τίτλο «Διαμορφώνοντας τα συστήματα υγείας του μέλλοντος: παρουσίαση της ελληνικής μελέτης της Partnership for Health System Sustainability and Resilience», μπροστά σε ένα πολυπληθές ακροατήριο έγινε η παρουσίαση της μελέτης από τον Επίκουρο Καθηγητή Οικονομικών της Υγείας και Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, ΠΑ.Δ.Α και επικεφαλής της μελέτης για την Ελλάδα, Κώστα Αθανασάκη. Τη συνεδρία συντόνισε ο Ηλίας Κυριόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, London School of Economics and Political Science.  

Έχοντας ως μόνη βεβαιότητα την αβεβαιότητα του μέλλοντος, η διαμόρφωση βιώσιμων και ανθεκτικών συστημάτων υγείας αποτελεί κύριο ζητούμενο της εποχής μας, προλόγισε τη συνεδρία ο κ. Κυριόπουλος. Η συνεργασία για τη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας PHSSR αποτελεί ουσιαστικά ένα στρατηγικό πλαίσιο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των εκάστοτε προκλήσεων και κρίσεων που παρουσιάζονται, ανέφερε, παρουσιάζοντας στη συνέχεια ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα του κ. George Wharton, Senior Lecturer, Dept of Health Policy, LSE, ο οποίος αναφέρθηκε στην έναρξη της καινοτόμου αυτής διεθνούς συνεργασίας το 2020, τους στόχους της και την ολιστική προσέγγιση που χρησιμοποιείται για την επίτευξή τους, υπογραμμίζοντας ότι μέσω των συνεργασιών μπορούμε να μάθουμε πολλά ο ένας από τον άλλον.

Στη συνέχεια ο Κώστας Αθανασάκης παρουσίασε την μελέτη PHSSR για την Ελλάδα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις 23 καταληκτικές προτάσεις για την βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας του συστήματος υγείας στην Ελλάδα.

Το βασικό ερώτημα το οποίο επιχειρεί να απαντήσει η Ελληνική Μελέτη, εξήγησε ο κ. Αθανασάκης, είναι πού βρίσκεται το σύστημα υγείας στην Ελλάδα μετά την πανδημία. Η αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης στο σύστημα υγείας της Ελλάδας στη μελέτη αναδεικνύει μία σειρά απειλών, αλλά και ευκαιριών για τη Βιωσιμότητα και την Ανθεκτικότητα του εγχώριου συστήματος υγείας.

Κεντρική διαπίστωση της μελέτης είναι πως το ελληνικό σύστημα υγείας είναι ένα σύστημα όπου οι εφαρμοζόμενες πολιτικές εστιάζουν και βασίζονται διαχρονικά στην πλευρά της προσφοράς. Για να δημιουργήσουμε ωστόσο ένα βιώσιμο και ανθεκτικό σύστημα υγείας, δήλωσε, χρειαζόμαστε πολιτικές οι οποίες θα δημιουργούνται με βάση τη ζήτηση, τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του πληθυσμού. 

Στη συζήτηση που ακολούθησε συμμετείχαν οι Χρήστος Λιονής, Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Έλενα Χουλιάρα, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος AstraZeneca Ελλάδας & Κύπρου, Παναγιώτης Μπαράς, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Philips Ελλάς και Δημήτρης Κοντός, Διευθυντής Γραφείου του Υπουργού Υγείας, Πρώην Πρόεδρος Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και υπήρξε μία γόνιμη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις διαπιστώσεις και τις προτάσεις της μελέτης. 

Δείτε το βίντεο της παρουσίασης της μελέτης για την Ελλάδα

Φωτογραφικό Υλικό

Διαβάστε μια αναλυτική περιγραφή της συνεδρίας