ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε με την Ομάδα της PHSSR Greece

Lead για την Ελληνική Μελέτη 

Κώστας Αθανασάκης, Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Πα.Δ.Α. 

Email: info@mind-view.gr