ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Γνωρίστε την Ερευνητική Ομάδα και την Επιτροπή Ειδικών (Delphi panel)

Οι συντελεστές της μελέτης

Αθανασάκης Κώστας

Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Γείτονα Μαίρη

Καθηγήτρια Οικονομικών της Υγείας, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Θηραίος Ελευθέριος

MD, MSc in Public Health, Γενικός Ιατρός, Δ/ντής Ε.Σ.Υ., Κέντρο Υγείας Βάρης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Βελτίωσης της Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας, Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε., Γενικός Γραμματέας Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Καϊτελίδου Δάφνη

Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, Τομέας Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ & Πρόεδρος Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ.)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Κανή Χαρά

Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Χορήγησης Φαρμάκων, Διεύθυνση Φαρμάκου, Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης και Σχεδιασμού Υπηρεσιών Υγείας, Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Μαριόλης Ανάργυρος

Δρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Διευθυντής Κέντρου Υγείας Αρεόπολης Μάνης & Υπεύθυνος Ομάδας Πρωτοβουλίας για την ανασυγκρότηση της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και της ΠΦΥ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Σμυρνάκης Εμμανουήλ

Γενικός Οικογενειακός Ιατρός, Αναπληρωτής Καθηγητής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας – Ιατρικής Εκπαίδευσης, Εργαστήριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής Ιατρικής και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »