Χρηματοδότηση

2A. Νέοι τρόποι χρηματοδότησης

Εισαγωγή φόρων κατανάλωσης σε δραστηριότητες ή αγαθά που θεωρούνται επιβλαβή για την υγεία (φόροι αμαρτίας), για τη βελτίωση της χρηματοδοτικής βάσης του συστήματος υγείας και τον περιορισμό της έκθεσης του πληθυσμού σε παράγοντες κινδύνου για την υγεία.

2B. ΠΦΥ: Αποζημίωση βάσει αποτελεσμάτων

Ανάπτυξη σχημάτων αποζημίωσης των ιατρών της ΠΦΥ βάσει αποτελεσμάτων (payment by results) στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

2Γ. Παροχές υγείας για πραγματικές ανάγκες

Θεσμοθέτηση περιοδικής επαναξιολόγησης του κανονισμού παροχών υγείας του ΕΟΠΥΥ με τη συμμετοχή των εμπλεκομένων μερών.