Καραμπλή Ελευθερία

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Πα.Δ.Α.

Η Ελευθερία Καραμπλή γεννήθηκε στη Λάρισα. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ (2000) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (MSc) στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (2004) από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ). Το 2020 έλαβε το Διδακτορικό της Δίπλωμα (PhD) από το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Από το 2007 έως το 2019 (έτος ένταξης της ΕΣΔΥ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής) ανήκε στο μόνιμο προσωπικό του Τομέα Οικονομικών της Υγείας της ΕΣΔΥ, συμμετέχοντας ενεργά στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, έχει διδάξει στο ΠΜΣ Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας της ΕΣΔΥ και έχει συμμετάσχει σε πληθώρα ελληνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής Βιοηθικής και Ερευνητικής Δεοντολογίας της ΕΣΔΥ. 

Από τον Ιούλιο του 2022 ανήκει στο Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πα.Δ.Α.).

Το δημοσιευμένο επιστημονικό/ερευνητικό της έργο περιλαμβάνει βιβλία και κεφάλαια βιβλίων, ανακοινώσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές και άρθρα σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε ζητήματα σχετικά με την πολιτική φαρμάκου, την Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας, τη διάχυση των νέων τεχνολογιών υγείας και την εφαρμογή ποιοτικών και μεικτών μεθόδων στην έρευνα υπηρεσιών υγείας.