PHSSR – H Ελληνική Μελέτη:

23 Προτάσεις για ένα βιώσιμο και ανθεκτικό σύστημα υγείας

Η συνεργασία PHSSR

Η πρωτοβουλία Partnership for Health System Sustainability and Resilience (PHSSR) αποτελεί μια διεθνή συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, βιοεπιστημών, επιστημών της υγείας και επιχειρήσεων, με κύριο στόχο την εξασφάλιση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας απέναντι σε μελλοντικές κρίσεις.

Πριν από την πανδημία, πολλά συστήματα υγείας ανά τον κόσμο ήδη πάλευαν να συγκρατήσουν τα κόστη και να ανταποκριθούν στη ζήτηση, ενώ ο πληθυσμός γηράσκει και ταυτόχρονα αυξάνεται και ο επιπολασμός των μεταδιδόμενων νοσημάτων μεγεθύνεται. Σε αυτές τις προκλήσεις προστίθενται -μεταξύ άλλων- και τα ζητήματα του ανθρώπινου δυναμικού. Η πανδημία επιδείνωσε περεταίρω τα παραπάνω προβλήματα και ανέδειξε τις αδυναμίες των συστημάτων υγείας.

Ατενίζοντας το μέλλον, οι συντελεστές του τομέα υγείας άρχισαν να αναζητούν πώς θα αναδιαρθρώσουν καλύτερα τα συστήματα υγείας. Για τον σκοπό αυτό ιδρύθηκε η συνεργασία PHSSR το 2020. Η συνεργασία ξεκίνησε από το London School of Economics, το World Economic Forum, και την AstraZeneca, που αργότερα πλαισιώθηκαν από άλλους παγκόσμιας εμβέλειας εταίρους, μεταξύ των οποίων οι Royal Philips, KPMG, Apollo Hospitals και Center for Asia-Pacific Resilience & Innovation. 

Η συνεργασία PHSSR ήδη δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 20 χώρες και συμπεριλαμβάνει οργανισμούς σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

Η συνεργασία PHSSR και οι συντελεστές της συνεργάζονται σε τοπικό επίπεδο, με πανεπιστημιακούς, κυβερνήσεις, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως παρόχους υπηρεσιών υγείας και πληρωτές, ώστε να συνεισφέρουν στη γνώση και να παρέχουν καθοδήγηση σε δράσεις που θα στηρίζονται σε πορίσματα ερευνών με τεκμηριωμένες συστάσεις πολιτικών για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας. 

Η οπτική και ο σκοπός των Μελετών της PHSSR ανά χώρα καθορίζονται από 2 διαστάσεις

Βιωσιμότητα

Health System Sustainability

Η ικανότητα του συστήματος υγείας να βελτιώνει την υγεία του πληθυσμού, διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη εκπλήρωση των βασικών λειτουργιών του, στο παρόν και στο μέλλον.

Ανθεκτικότητα

Health System Resilience

Η ικανότητα του συστήματος υγείας να προετοιμάζεται, να απορροφά, να προσαρμόζεται και να ξεπερνά τις κρίσεις, υγειονομικές και κοινωνικές, ώστε να μετριάζει όσο το δυνατό περισσότερο τον αντίκτυπό τους στην υγεία του πληθυσμού.

Οι φάσεις της Μελέτης

1

Η πρώτη φάση της PHSSR ξεκίνησε με 8 χώρες,: Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία, Ρωσία, Βιετνάμ. Μερικά από τα αποτελέσματα:
  • μελέτες χαρτογράφησης 4 θεραπευτικών κατηγοριών (εντοπίστηκαν αναγκαίες αλλαγές πολιτικών και πρακτικών για ανεκτικότερα και αποτελεσματικότερα μοντέλα διαχείρισης σε χρόνια νοσήματα)
  • διεξήχθη το πρώτο Global Summit (2021)
  • ξεκίνησε ευρύτατος διάλογος μεταξύ των εμπλεκομένων μερών σε επίπεδο κυβερνήσεων και υπουργών υγείας

2

Η δεύτερη φάση της συνεργασίας PHSSR (σε εξέλιξη) αφορά 13 χώρες: Βέλγιο, Βραζιλία, Καναδά, Αίγυπτο, Ελλάδα, Ινδία, Ιρλανδία, Ιαπωνία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σαουδική Αραβία, ΗΑΕ και Ελβετία. 

Περιλαμβάνει έρευνα με σκοπό την καλύτερη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας, διάλογο για τις πολιτικές με τους ιθύνοντες και σύναψη συνεργασιών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την επίτευξη θετικών αλλαγών.

Περισσότερα για τη συνεργασία PHSSR σε διεθνές επίπεδο και τις μελέτες των χωρών.

PHSSR global

PHSSR – H ελληνική μελέτη

Το βασικό ερώτημα της ελληνικής μελέτης ήταν πού βρίσκεται το σύστημα υγείας στην Ελλάδα μετά από μια εκτεταμένη ύφεση – αλλά και μια πανδημία.

Η μελέτη αποτύπωσε την τρέχουσα κατάσταση στο σύστημα υγείας της χώρας και εντόπισε τις «απειλές» αλλά και τις «ευκαιρίες» για τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα του συστήματος. Στη συνέχεια, ακολουθήθηκε η παρακάτω μεθοδολογία για την παραγωγή προτάσεων για το μέλλον του συστήματος:

  1. Σχηματισμός Επιτροπής Ειδικών (Committee of Experts) της Μελέτης, με ισχυρό διεπιστημονικό χαρακτήρα 
  2. Ενσωμάτωση της γνώμης των Ειδικών με βάση τη μεθοδολογία Delphi, η οποία κατέληξε σε μια σειρά προτάσεων που αξιολογήθηκαν στις διαστάσεις της αποτελεσματικότητας και της εφικτότητας και παρήγαγαν 55 Προτάσεις Πολιτικής
  3. Κατάθεση των Τελικών Προτάσεων της Μελέτης, οι οποίες ήταν το αποτέλεσμα Ομοφωνίας της Επιτροπής Ειδικών και για τις δύο διαστάσεις και οδήγησαν σε 23 προτάσεις δομημένες με βάση τους 7 Πυλώνες της μελέτης.

 

Δείτε το πλήρες κείμενο της ελληνικής μελέτης (αγγλικά)

Το πλαίσιο ανάλυσης της Μελέτης (PHSSR framework) εστιάζει σε επτά τομείς λειτουργίας του συστήματος

Οι συντελεστές

Στην Ελλάδα της μελέτης ηγούνται το εργαστήριο Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, και το Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας (i-hecon), με επικεφαλής της ομάδας τον Κώστα Αθανασάκη.

Συγγραφείς της Ελληνικής Μελέτης PHSSR με τίτλο «Sustainability and Resilience in the Greek Health System» για λογαριασμό της Συνεργασίας PHSSR είναι οι Κώστας Αθανασάκης, Ελευθερία Καραμπλή, Γιάννης Αγοραστός και Ηλίας Κυριόπουλος. Η μελέτη δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο 2022. 

Δείτε όλους τους συντελεστές: