Θηραίος Ελευθέριος

MD, MSc in Public Health, Γενικός Ιατρός, Δ/ντής Ε.Σ.Υ., Κέντρο Υγείας Βάρης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Βελτίωσης της Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας, Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε., Γενικός Γραμματέας Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών

Ο Ελευθέριος Θηραίος είναι Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Κέντρο Υγείας Βάρης. Μετεκπαιδευθείς στη Δημόσια Υγεία στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και στα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας (Πανεπιστήμιο Αθηνών, King’s College, ETHICS).

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Βελτίωσης της Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας στον Οργανισμό Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.).

Πρόεδρος της Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας για την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού στην Π.Φ.Υ.

Μέλος της «Επιτροπής για την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης, την ολοκλήρωση των διαγνωστικών/θεραπευτικών πρωτοκόλλων και τη δημιουργία μητρώων ασθενών» και Μέλος Επιστημονικών Ομάδων Εργασίας για την ανάπτυξη Διαγνωστικών και Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης και Εθνικών Μητρώων του Υπουργείου Υγείας.

Επιστημονικός Συνεργάτης της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Γενικός Γραμματέας Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών.

Μέλος Ελληνικών και Διεθνών/Ευρωπαϊκών Εταιρειών & Δικτύων.