Σμυρνάκης Εμμανουήλ

Γενικός Οικογενειακός Ιατρός, Αναπληρωτής Καθηγητής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας - Ιατρικής Εκπαίδευσης, Εργαστήριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής Ιατρικής και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ.

Ο κ. Εμμανουήλ Σμυρνάκης είναι Γενικός Οικογενειακός Ιατρός (Γ/ΟΙ), Αναπληρωτής Καθηγητής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και Ιατρικής Εκπαίδευσης στο Εργαστήριο ΠΦΥ, Γενικής Ιατρικής και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας στο Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΤΙΑΠΘ) και Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Έλαβε το μεταπτυχιακό του στη Μεθοδολογία Έρευνας το 2005 και το διδακτορικό του στην Ιατρική Εκπαίδευση το 2008 από το ΤΙΑΠΘ. Εργάστηκε ως Γ/ΟΙ στο Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου Χαλκιδικής από το 2005 μέχρι τον Ιανουάριο του 2013, οπότε και διορίστηκε στην Ιατρική Α.Π.Θ. Είναι υπεύθυνος Ιατρείου Γ/ΟΙ στο Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο και στο Κέντρο Υγείας 25ης Μαρτίου Θεσσαλονίκης. Ο κ. Σμυρνάκης είναι ιδρυτικό μέλος του Κέντρου Κλινικών Δεξιοτήτων και Προσομοίωσης του ΤΙΑΠΘ που συντονίζει από το 2004 έως σήμερα και συντονιστής του Εκπαιδευτικού Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Γενικής Ιατρικής και του Ερευνητικού Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Α.Π.Θ. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ΠΦΥ, τη Γενική Ιατρική και την Ιατρική Εκπαίδευση. Δημοσίευσε περισσότερες από 40 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και περισσότερες από 100 εργασίες σε επιστημονικά βιβλία περιλήψεων συνεδρίων.