Κοντός Δημήτριος

Διευθυντής Γραφείου του Υπουργού Υγείας, πρώην Πρόεδρος Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Ο Δημήτριος Κοντός είναι πτυχιούχος της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

Εργάστηκε ως Οδοντίατρος επί 25 χρόνια. Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας την περίοδο 2004-2009. Το 2013 για 6 μήνες ανέλαβε Διοικητής του ΟΓΑ, ενώ υπηρέτησε ως Πρόεδρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από το 2013 έως το 2015. Από τον Σεπτέμβριο του 2021 είναι Διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού Υγείας.

Είναι ενεργό μέλος του Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας από την ίδρυσή του έως και σήμερα.

Έχει περισσότερες από 20 δημοσιεύσεις και δεκάδες παρουσιάσεις σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια σε θέματα Δημόσιας Υγείας.