Καϊτελίδου Δάφνη

Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, Τομέας Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ & Πρόεδρος Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ.)

Η Δάφνη Καϊτελίδου είναι Καθηγήτρια Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και Πρόεδρος του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ.). Διαθέτει εκτενή ερευνητική εμπειρία στους τομείς της Διοίκησης και των Οικονομικών της Υγείας. Το έργο της έχει επικεντρωθεί ειδικότερα στη χρηματοδότηση του συστήματος υγείας, στην αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας, στη διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, στις υγειονομικές και κοινωνικές ανισότητες, στην πολιτική υγείας και στη διοίκηση των υπηρεσιών υγείας. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 80 διεθνή και εθνικά έργα σε αυτούς τους τομείς και έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό άρθρων σε διεθνή και εθνικά περιοδικά και βιβλία με κριτές (πάνω από 200) με αριθμό αναφορών πάνω από 3000.