Αποστολόπουλος Σπύρος

Διοικητής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟ»

Ο Σπύρος Αποστολόπουλος είναι πτυχιούχος του ΕΚΠΑ, Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης, όπως επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού στη Διοίκηση και Οικονομία των υπηρεσιών Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

Είναι Διοικητής του  Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» από τον Ιανουάριο του 2020. Έχει διατελέσει Διοικητής του Γ.Ν. Τρικάλων και του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» (2004-2008), μέλος του Δ.Σ. του Γ.Ν. Λάρισας και Διευθυντής Υγείας-Πρόνοιας της Περιφέρειας Θεσσαλίας καθώς επίσης, Γενικός Διευθυντής στο Ιατρικό Αθηνών, Κλινική Αμαρουσίου.

Υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης του Τομέα Οικονομικών της Υγείας της ΕΣΔΥ και έχει συμμετάσχει ως εμπειρογνώμων σε θέματα Πολιτικής Υγείας και Διοίκησης και Οικονομίας υπηρεσιών υγείας σε πλήθος συνεδρίων, forum και ημερίδων.

Είναι γενικός γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΔΥΥ) και μέλος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Πολιτικής και Οικονομίας της Υγείας.