Αγοραστός Γιάννης

Επιστημονικός συνεργάτης, Εργαστήριο Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας (LabHTA), Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ο Γιάννης Αγοραστός είναι απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (κατεύθυνση Οικονομικής Αξιολόγησης) από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Έχει εργαστεί ως Υπεύθυνος Λογιστηρίου ιδιωτικής κλινικής, στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) και ως Διευθυντής Σχεδιασμού και Διοίκησης στο Ελληνικό Ινστιτούτο DRG (ΚΕΤΕΚΝΥ). Επιπλέον, έχει εργαστεί σε διοικητικές θέσεις στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα (MSF) και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για το Άσυλο (EUAA). Σήμερα εργάζεται ως Προϊστάμενος Υπηρεσιών στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο.

Είναι επίσης επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας (LabHTA) της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Τα επιστημονικά και επαγγελματικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα γνωστικά πεδία της διοίκησης υπηρεσιών υγείας, των οικονομικών και της πολιτικής υγείας, και της αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας.