Οι κρίσεις προσφέρουν ευκαιρίες – Η μελέτη PHSSR Συνάντηση εργασίας – παρουσίαση της μελέτης για την Ελλάδα

Την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας για την παρουσίαση της ελληνικής μελέτης της διεθνούς συνεργασίας PHSSR σε διακεκριμένους Έλληνες επιστήμονες και στελέχη του τομέα της υγείας, οι οποίοι έλαβαν μέρος στη μελέτη Delphi για την ανάλυση των δεδομένων του τομέα της υγείας της χώρας μας.

Τη μελέτη παρουσίασε ο επικεφαλής της μελέτης για την Ελλάδα Κώστας Αθανασάκης, Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών της Υγείας (i-hecon).

Ο κ. Αθανασάκης παρουσίασε τη μεθοδολογία που χρησιμοποιεί η Partnership for Health System Sustainability & Resilience – PHSSR, την οποία έχει αναπτύξει το London School of Economics και συνδιαμορφώσει με τους ειδικούς και υπεύθυνους χάραξης πολιτικών των χωρών που συμμετέχουν στην έρευνα, καθώς και τα ευρήματα της μελέτης αναφορικά με τους κινδύνους για τη βιωσιμότητα του ελληνικού συστήματος υγείας, αλλά και τις ευκαιρίες που αναδύονται σήμερα, για τη διασφάλιση του μέλλοντος του συστήματος, σε όρους βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας.

Το βασικό πρόβλημα, όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε ο κ. Αθανασάκης, είναι πως διαχρονικά, η πολιτική υγείας στη χώρα μας εξυπηρετεί την πλευρά της προσφοράς ενώ για να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο και ανθεκτικό σύστημα υγείας, οι πολιτικές υγείας πρέπει να βασίζονται και να εξυπηρετούν τις ανάγκες υγείας των πολιτών της. Να ανταποκρίνονται με ευελιξία στη μελλοντική ζήτηση για υπηρεσίες υγείας και τις προτιμήσεις των πολιτών. «Θέλουμε ένα σύστημα υγείας σε ετοιμότητα, που να παρακολουθεί, να καταγράφει, να αφουγκράζεται τις ανάγκες των πολιτών, να ενσωματώνει την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες για να ικανοποιεί τις ανάγκες του ασθενή και του πολίτη, παρέχοντας την κατάλληλη φροντίδα.»

Η μελέτη εστίασε σε επτά τομείς του ελληνικού συστήματος υγείας: στη διακυβέρνηση, τη χρηματοδότηση, το ανθρώπινο δυναμικό, τη διαχείριση του φαρμάκου και τεχνολογίας υγείας, την παροχή των υπηρεσιών υγείας, το επίπεδο υγείας του πληθυσμού, και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του συστήματος υγείας. Μέσα από αυτήν, επισημαίνονται οι βασικές απειλές αλλά και οι σημαντικές ευκαιρίες για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας του συστήματος υγείας. 

Στη συζήτηση αναδείχτηκαν, επιπλέον, τα ζητήματα της πρόληψης, της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, της εγγραμματοσύνης υγείας, του ψηφιακού μετασχηματισμού και των δεδομένων ως βασικοί πυλώνες ενός αποτελεσματικού και ανθεκτικού συστήματος υγείας. Τα δυνητικά οφέλη από τις συστάσεις που προκύπτουν είναι μεγάλα και με σκοπό τη μεγιστοποίησή τους, ο κ. Αθανασάκης, θα εκπροσωπήσει τη χώρα στο PHHSR Global Summit στις 22 Νοεμβρίου, όπου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα όλων των χωρών που συμμετέχουν σε αυτή τη φάση της έρευνας.

Ο κ. Αθανασάκης ανανέωσε το ραντεβού με τους παρευρισκόμενους για τις 13 Δεκεμβρίου, και τη δημόσια ανακοίνωση των ευρημάτων της μελέτης στο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2022, στην Αθήνα. Σκοπός του, όπως και όλης της ομάδας που στηρίζει το PHSSR στην Ελλάδα, είναι η δημιουργία ενός διεθνούς “hub” που να μπορεί διαχρονικά να μελετά και να παρέχει λύσεις πάνω στο θέμα της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας του συστήματος Υγείας.

Τη συνεργασία χαιρέτισαν με εξ αποστάσεως συμμετοχή ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης και η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, οι οποίοι δήλωσαν ότι το Υπουργείο Υγείας θα αξιοποιήσει τα αποτελέσματα της μελέτης. Στη συνάντηση και συζήτηση συμμετείχαν ο Γιάννης Κωτσιόπουλος, Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Υπουργείο Υγείας και η Ειρήνη Αγαπηδάκη, Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Υπουργείο Υγείας. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν πανεπιστημιακοί: η Κοσμήτωρ της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Ελπίδα Πάβη, ο Ηλίας Κυριόπουλος, Assistant Professor, Department of Health Policy, London School of Economics και Γενικός Διευθυντής Ινστιτούτου Οικονομικών της Υγείας (i-hecon), ο Αθανάσιος Βοζίκης, Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου «Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας», Πανεπιστήμιο Πειραιώς, η Μαίρη Γείτονα, Καθηγήτρια Οικονομικών της Υγείας, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και ο Μιχάλης Ηγουμενίδης, Επίκουρος Καθηγητής Βιοηθικής και Δεοντολογίας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών˙ εκπρόσωποι κρατικών οργανισμών: ο Ελευθέριος Θηραίος, Γενικός Ιατρός, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Βελτίωσης της Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας, ΟΔΙΠΥ Α.Ε., Γενικός Γραμματέας Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, ο Δημήτρης Κοντός, πρώην Πρόεδρος Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η Χαρά Κανή, Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Χορήγησης Φαρμάκων, Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο Σπύρος Αποστολόπουλος, Διοικητής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», αλλά και ο Νίκος Δέδες, Πρόεδρος Ένωσης Ασθενών Ελλάδος και ο Ολύμπιος Παπαδημητρίου, Πρόεδρος Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ). Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπροσωπώντας τους βασικούς εταίρους της συνεργασίας PHSSR, η Γιώτα Κοτσεκίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων της Astra Zeneca και ο Παναγιώτης Μπαράς, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Φίλιπς Ελλάς.

Φωτογραφικό Υλικό