Σύσταση Συμβουλευτικής Ομάδας Ειδικών της πρωτοβουλίας PHSSR EU

Σύσταση Συμβουλευτικής Ομάδας Ειδικών της πρωτοβουλίας PHSSR EU

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη σύσταση νέας Συμβουλευτικής Ομάδας Ειδικών της διεθνούς συνεργασίας PHSSR EU, τον Ιούλιο.

Η Συμβουλευτική Ομάδα Ειδικών PHSSR EU συστάθηκε προκειμένου να εκπονήσει συστάσεις σε ευρωπαϊκές πολιτικές με υψηλό αντίκτυπο σε κρίσιμα ζητήματα. Οι συστάσεις θα συμβάλουν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα μη μεταδιδόμενα νοσήματα (ΜΜΝ / NCDs) αντιπροσωπεύουν το 80% του συνολικού φορτίου νοσηρότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο μόνο 2,8% των δαπανών για την υγεία στην ΕΕ αφιερώνεται στην πρόληψη. Στο ζήτημα αυτό θα εστιάσει η πρώτη έκθεση της Ομάδας Ειδικών που θα δει σύντομα το φως της δημοσιότητας.

 Η σύσταση της Συμβουλευτικής Ομάδας Ειδικών της πρωτοβουλίας PHSSR EU είναι η ακόλουθη: 

Πρόεδροι

 • Καθηγητής Ηλίας Μόσιαλος, Brian Abel-Smith Professor of Health Policy at the London School of Economics (LSE) and Director of LSE Health 
 • Dr Tomislav Sokol, Member of the European Parliament (EPP, Croatia), Member of the European Parliament’s Special Committee on the COVID-19 pandemic (COVI), Substitute Member and EPP Group Coordinator of the Subcommittee on Public Health (SANT) 

Μέλη

 • Dr Andrzej Ryś, Principal Scientific Adviser, Directorate-General for Health and Food Safety (DG SANTE), European Commission 
 • Dr Josep Figueras, Director and Co-founder, European Observatory on Health Systems and Policies 
 • Dr Oxana Domenti, World Health Organization Representative to the European Union 
 • Καθηγητής Κώστας Αθανασάκης, Assistant Professor in Health Economics and Health Technology Assessment, Department of Public Health Policy, University of West Attica 
 • Philip Haywood, Policy Analyst, Health System Resilience, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
 • Susana Palkonen, Director, European Federation of Allergy and Airways Diseases (EFA) 
 • Jean-Marc Bourez, CEO, European Institute of Innovation and Technology (EIT) Health 
 • Dr Paul Garassus, President, European Union of Private Hospitals (UEHP) 
 • Raymond Vanholder, President, European Kidney Health Alliance (EKHA), Chair, European Chronic Disease Alliance (ECDA)