Εισήγηση πολιτικών για τα Μη Μεταδιδόμενα Νοσήματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την Ομάδα Ειδικών της PHSSR EU

Εισήγηση πολιτικών για τα Μη Μεταδιδόμενα Νοσήματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την Ομάδα Ειδικών της PHSSR EU

Σε μια σημαντική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 30 Νοεμβρίου 2023, παρουσιάστηκε η Έκθεση της Συμβουλευτικής Ομάδας Ειδικών της πρωτοβουλίας PHSSR EU (Expert Advisory Group Report), η οποία υπερασπίζεται μια συντονισμένη προσπάθεια για την αντιμετώπιση της Κρίσης των Μη Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (ΜΜΝ) στην Ευρώπη. Η έκθεση με τίτλο “A Stitch in Time: Early Intervention to Tackle Europe’s NCD Crisis” , που ελεύθερα θα μεταφράζαμε σε «Των φρονίμων τα παιδιά… Πρώιμη Παρέμβαση για την Αντιμετώπιση της Κρίσης των ΜΜΝ στην Ευρώπη» είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο:

Έκθεση

Στη Συμβουλευτική Ομάδα Ειδικών της PHSSR EU που συστάθηκε πρόσφατα, συμμετέχουν διακεκριμένοι ειδικοί του χώρου και συγκεκριμένα: ο Καθηγητής Ηλίας Μόσιαλος, ο Δρ Tomislav Sokol MEP, ο Jean-Marc Bourez, ο Καθ. Κώστας Αθανασάκης, η Δρ Domenti Oxana, ο Δρ Josep Figueras, ο Δρ Paul Garassus, ο Καθ. Philip Haywood, η κ. Susanna Palkonen, ο Δρ Andrzej Ryś, και ο Καθ. Raymond Vanholder.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, της οποίας προήδρευσαν οι Ηλίας Μόσιαλος και Tomislav Sokol, ο Κώστας Αθανασάκης είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει μια μελέτη περίπτωσης μέσω της οποίας υπογραμμίστηκε πώς δράσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης —που προτείνονται στην έκθεση— μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο στις πρωτοβουλίες που πραγματοποιούνται σε εθνικό επίπεδο, ευνοώντας τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας.

Η εντατικότερη επένδυση στην πρόληψη, τόσο από πλευράς πόρων όσο και στρατηγικών δράσεων, αναδύεται ως καίριας σημασίας προσέγγιση για την οικοδόμηση ανθεκτικών συστημάτων υγείας σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Επιπλέον, ενισχύοντας συλλογικά τη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας, στην ουσία συμβάλλουμε σε μια περισσότερο βιώσιμη οικονομία και κοινωνία στην Ευρώπη σε βάθος χρόνου.

Φωτογραφικό Υλικό